پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (HIP) - مقالات آماده انتشار