پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (HIP) - پرسش‌های متداول